• rana dijagnoza trudnoće
 • rana dijagnoza višeplodne trudnoće
 • ispitivanje morfologije ploda:sagledavanje kompletne anatomije embriona,odnosno fetusa
 • biometrija ploda:biometrijski parametri ukazuju na dinamiku rasta i simetrične pojedinosti pojedinih delova,i tip poremećaja.Pored dijagnostike ,biometrijski podaci su važni i za praćenje dinamike poremećaja,odnosno njegove dalje progresije ,kao i efekata terapije.
 • uvid u odnos pojedinih delova tela ploda i njegovu dinamiku
 • uvid u poremećaj srčanog ritma
 • uvid u veličinu,građu i lokalizaciju posteljice
 • uvid u količinu i kvalitete plodne vode
 • uvid u građu pupčanika
 • procenu u kompeticiju unutrašnjeg materičnog ušća,odnosno grlića materice
 • biofizički profil:fetalni tonus,fetalni pokreti,pokreti fetalnog disanja, i reaktivnsot kardiovaskularnog sistema,CTG test i količine plodne vode
 • testovi koji se rade iz krvi majke u određenuim nedeljama trudnoće,a koji nam ukazuju na rizik od eventualnih hromozomopatija (poremećaj nesledne osnove)
 • invazivnu prenatalnu dijagnostiku(kao pomoćno sredstvo kod amnicenteza,biopsija horiona,kordocenteze..)