Prenatalni testovi su uzimanje uzorka bebinog biloškog materijala i mogu biti:

  • CVS - uzorak horionski čupica
  • AC - uzorak plodne vode
  • Chordocenteza - uzorak krvi iz pupčanika

Horion

Horion je  jedna od menbrana koje postoje, unutar maternice, locirana između fetusa i majke  tokom trudnoće
Horiocenteza ili (CVS)  je procedura uzimanja horiona a  radi se između 10 i 12-te nedelje trudnoće
Ova procedura nosi rizik  od spontanog pobačaja ili drugih komplikacija  od oko 0,5-1,0%
Ovaj uzorak je podesan za QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagniostiku citomegalo virusa i toksoplasmose, kao i za utvrđivanje očinstva.

Amnion

Amnion (plodova voda) je tečnost koja  tokom trudnoće okružuje fetus.
Amniocenteza je procedura  uzimanja amniona. Ova procedura nosi rizik spontanog  pobačaja ili drugih komplikacija 0,1-0,5%. Amniocenteza je najmanje  rizična procedura za  uzimanje uzorka biološkog materijala deteta tokom trudnoće.
Amnion  se može uzeti bilo kada  posle 15-te nedelje trudnoće, za QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagnostiku citomegalo virusa, toksoplasmoze, kao i za genetiku utvrđivanja očinstva. Ako se amnion uzme između 16-te i 20-te nedelje trudnoće onda se iz tog uzorka može raditi i citogenetika ili komplet prenatalnih analiza.

Krv iz pupčanika

Kordocenteza je  procedura uzimanja krvi iz pupčanika. Ova procedura nosi rizik spontanog pobačaja ili drugih komplikacija od oko 1,0-2,0%.
Krv iz pupčanika se može uzeti posle 20-te nedelja trudnoće a uzorak je podesan za citogenetiku i/ili QF-PCR analizu genetičkih poremećaja, dijagnostiku citomegalovirusa, tokosplasmoze kao i za prenatalno utvrđivanje očinstva.

Preglede radi: Dr. Milan Brakus