Kvalitet života određen je i medicinskom negom tokom fetalnog života te je i velika odgovornost lekara i roditelja za zdravo potomstvo. Medicinska nega u peri-natalnom periodu (u periodu trunoće) ima za cilj rano otkrivanje i korekciju fetalnih nenormalnosti, prevenciju hroničnih oboljenja i smrti fetusa. U tom cilju ordinacija je u mogućnosti omogućiti:

 • praćenje trudnoće
 • kontrola rizične trudnoće
 • laboratorijske analize
 • mikrobiološka i virusološka ispitivanja
 • laboratorijske skrining analize za genetske anomalije (Doubl i triple test)
 • ambulantne intervencije koje se rade u trudnoći za dobijenje informacija o naslednoj osnovi, (chorio centeza, rana amniocinteza), o infekcijama oboljenjima i dr..
 • CTG zapis, (registruje se srčani rad ploda, da li plod dobija dovoljno kiseonika i kontrakcijama materice)


Ultrazvuk u trudnoći:

 • rana dijagnoza trudnoće
 • rana dijagnoza višeplodne trudnoće
 • ispitivanje morfologije ploda: sagledavanje kompletne anatomije embriona, odnosno fetusa
 • biometrija ploda: biometrijski parametri ukazuju na dinamiku rasta i simetrične pojedinosti pojedinih delova i tip poremećaja. Pored dijagnostike, biometrijski podaci su važni i za praćenje dinamike poremećaja, odnosno njegove dalje progresije, kao i efekata terapije.
 • uvid u odnos pojedinih delova tela ploda i njegovu dinamiku
 • uvid u poremećaj srčanog ritma
 • uvid u veličinu - građu i lokalizaciju posteljice
 • uvid u količinu i kvalitete plodne vode
 • uvid u građu pupčanika
 • procenu u kompeticiju unutrašnjeg materičnog ušća, odnosno grlića materice
 • biofizički profil: fetalni tonus, fetalni pokreti, pokreti fetalnog disanja, i reaktivnsot kardiovaskularnog sistema, CTG test i količine plodne vode
 • testovi koji se rade iz krvi majke u određenuim nedeljama trudnoće a koji nam ukazuju na rizik od eventualnih hromozomopatija (poremećaj nesledne osnove)
 • invazivnu prenatalnu dijagnostiku (kao pomoćno sredstvo kod aminocenteza, biopsija horiona, kordocenteze..)


Ultrazvuk u dijagnostici patoloških stanja:

 • spontani pobačaji
 • vanmanternična trudnoća
 • anomailije ploda
 • fetalni hidrops
 • intrauteruine smrti ploda

 

4D ultrazvuk u trudnoći:

4D ultrazvuk je najnovija ultrazvučna tehnologija koja podrazumeva trodimenzionalni prikaz u realnom vremenu.

 • određivanje gestacijske starosti
 • analizu razvoja ploda
 • praćenje višeplodnih trudnoća i visoko rizičnih trudnoća
 • detekciju anomalija ploda
 • lokalizaciju placente (posteljice), njene građe i eventualnih oštećenja
 • detekciju vanmaterničnih trudnoća i ostalih abnormalnih trudnoća
 • detekciju urođenih anomalija materice
 • detekciju abnormalnih krvarenja
 • detekciju cisti jajnika, tumora jajnika i dr.


4D ultrazvuk u ginekologiji:

 • detaljno i merljivo ispitivanje anomalije organa male karlice žene, pre svih materice i jajnika
 • dijagnostika tumora jajnika i materice
 • ispitivanje uzroka neplodnosti
 • praćenje rasta folikula i sluzokože materice
 • ispitivanje prohodnosti jajovoda
 • zapaljenski procesi u maloj karlici
 • praćenje efekta propisane terapije
 • interventni ultrazvuk-punkcija cističnih tvorevina
 • pregled dojki
 • pregled bubrega, jetre, slezene, nadbubrežnih žlezda
 • dopler krvih sudova