Ultrazvuk u dijagnostici patoloških stanja

  • spontani pobačaji
  • vanmanternična trudnoća
  • anomailije ploda
  • fetalni hidrops
  • intrauteruine smrti ploda