Pozovite nas: +381 (0) 11 24 51 451 | ordinacija@ordinacijaradojcic.com

Načelnik Odseka za ginekologiju
Prof. dr sci Ljiljana Radojčić, ginekolog/akušer
Rođena u Somboru
1975. godine završila Medicinski fakultetu u Zagrebu
1981. godine završila specijalizacijui iz ginekologije i akušerstva u Zagrebu
1989. godine magistrirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti humane reprodukcije
1997. godine dobila titulu primarijus od Ministarstva zdravlja Republike Srbije
2001. godine izabrana za docenta na Hiruskoj katedri VMA
2001. godine doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti humane reprodukcije i Endokrinologije
Mesta službovanja: Slavonski Brod, Zenica, Zagreb. Od 1983 godine na ginekologiji VMA u Beogradu
Usavršavanja:
1990. godine usavršavanje u Kopenhagenu-Danska 4 meseca iz humane reprodukcije
1991. godine usavršavanje u Hamersmit hospital-London iz humane reprodukcije
1996. godine usavršavanje u trajanju II nedelje u Opštoj bolnici Maribor, Slovenija
2007. godine usavrsavanje u trajanju II nedelje na odelenju humane reprodukcije Schelsi hospital u Londonu
2011. godine profesor na Medicinskom fakultetu Odbrane vojske Srbije
Završila Jan Donaldovu školu ultrazvuka u Beogradu
Najviše se bavi problematikom bračnog steriliteta i patologijom trudnoće
Autor i koautor velikog broja radova u domaćim i stranim časopisima
   
Dr. Mirjana Nikolić - Đokić, ginekolog
1953. godine rođena u Gospiću
Završila Medicinski fakultet u Zagrebu
1982. godine završila postdiplomske studije iz medicinske citologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje citologa
1986. godine završila postdiplomske studij iz perineonatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1987. godine završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1988. godine završila jugoslovensku školu za patologiju cerviksa vagine vulve i kolposkopiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1989. godine dobija stalno zaposlenje na odeljenju za ginekološke bolesti VMA
Sudionik više radova iz oblasti ginekologije sa članovima ginekološkog odeljenja
Zadnjih 10 godina bavi se intezivnije problematikom patologije cerviksa i vagine i citološkom dijagnostikom promena na grliću.
   
Doc dr sc med Leposava Sekulović
Radiolog, načelnik kabineta za kolor dopler dijagnostiku na institutu za radiologiju VMA.
2002. godine magistrirala sa temom "Značaj promenaperforantnih vena u proceni njihove insuficijencije"
2005. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Validnost ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike u proceni srednje teškog stepena CROHN-ove bolesti.
2009. godine postaje docent na katedri za radiologiju.
   
Spec. ginekologije i akušerstva dr Milan Pavlović
1996. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
2003. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
2006. godine polpžio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva u Beogradu.
2007. godine završio školu ultrazvuka u Beogradu.
2008. godine završio školu citologije u Beogradu.
2009. godine završio  višu školu citologije u Beogradu.
2009. godine završio nacionalnu školu za patologiju cerviksa vagine vulve i kolposkopiju.
Do sada objavio 20 radova od kojih su neki publikovani na međunarodnim kongresima.

Licenca
   
Spec ginekologije i akušerstva dr Milan Brakus
Milan Brakus, rođen u Beogradu. Završio VIII beogradsku gimnaziju i Medicinski fakultet u Beogradu. Specijalizaciju završio na GAK Narodni front. Poseduje sertifikat za 2D, 3D, 4D, multislice ultrazvučne tehnike – škola u Amsterdamu – Holandija, kao i sertifikat za color dopler i fetalnu ehokardiografiju – škola u Londonu – Velika Britanija. Takođe poseduje i sertifikat sa svetskog kongresa ultrazvuka – Hamburg - Nemačka.
   
Specijalista, ginekolog akušer dr Sofija Janjić - Pejčić
Saradnik u ginekološkoj ordinaciji Radojčić više godina, zaposlena sa punim radnim vremenom u CMVU- Vojno Medicinski centar Novi Beograd.
Završila Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu 1981. godine, specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva stekla na Univerzitetu u Sarajevu 1991.
2000. god. stekla diplomu jugoslovenske škole za Patologiju Cerviksa, Vagine, Vulve i Kolposkopiju i stekla pravo samostalnog rada u oblasti rane detekcije premalignih i malignih bolesti donjeg genitalnog trakt.
2000. god. ovladala znanjem iz Ginekološke Eksfolijativne Citodijagnostike, Klinički Centar Srbije IGA, i stekla pravo samostalnog rad.
2002. god pohađala Seminar za edukaciju zdravstvenih radnika Baby Friendly Initiative i Menadžment Laktacije.
2007. god. stekla diplomu edukacionog Centra Ultrazvuka u medicini, Biologiji i veterini.
2007. god. pohađala Basic Colposcopy Course na 4.  međunarodnom kongresu za kolposkopiju i cervikalnu patologiju.
2009. god. završila kurs 3D/4D Sonografije i dobila Svedočanstvo Udruženja za Humanu Reprodukciju Srbije.
Redovno posećuje seminare, kongrese i stručne sastanke u cilju sticanja novih saznanja i njihove primene u daljem radu.
   
Spec ginekologije i akušerstva dr Jadranka Duraković
Rođena u Osijeku. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Vinkovcima i Medicinski fakultet u Beogradu.
Ima dve specijalizacije: specijalizaciju iz epidemiologije i postdiplomski studij iz epidemiologije i specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.
Radi koposkopiju i ginekološku citologiju, kao i ultrazvučnu dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu i ultrazvučnu dijagnostiku dojke.
   
Dr Jelena Stanković, Specijalista ginekologije i akušerstva
Rođena u Beogradu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Aranđelovcu.
1990. godine upisala Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu.
1998. god Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,19.
1998.-1999. god Obavila obevezan Držanvi staž kao radnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
1999.-2004. god Specijalizacija ginekologije i akušerstva na Univerzitetskoj Ginekološko -akušeskoj Klinici "Narodni Front"
2004. god položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva sa odličnom ocenom.
2004. god Zavsila Nacionalnu školu za kolposkopiju i patologiju grlića
2004. god Završila Prvi kurs Ian Dolanld skole ultrazvuka
Stalno zaposlena na Univerzitetskoj Klinici GAK "Narodni Front" od avgusta 2000. godine.
Od 2004. godine radi kao specijalista ginekologije i akušerstva u Univerzitetskoj GAK "Narodni Front" .
Aktivno učestvovala u brojnim domaćim i stranim Kongesima iz oblasti perinatologije.
   
Dr Aleksandar Raković, Specijalista ginekologije i akušerstva

Medicinski fakultet završio u Beogradu.
Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog Centra Srbije.
Usavršavanje iz oblasti hirurgije - Prva hirurška klinika i Urgentni Centar Kliničkog Centra Srbije.
Patologija dojke sa ultrazvučnom dijagnostikom i mamografijom – KBC Bežanijska kosa – Beograd Nacionalna škola za kolposkopiju - Beograd
Višegodišnji rad na polju ginekologije, endoskopske hirurgije, perinatologije, utvrđivanja uzroka neplodnosti i vantelesne oplodnje - Specijalna bolnica Jevremova – Beograd.
Usavršavanje iz oblasti vantelesne oplodnje u Centru za vantelesnu oplodnju Technobios Procreazione, Bolonja, Italija.
Ultrazvučna škola u ginekologiji i akušerstvu – Ian Donald - Beograd.
Ultrazvučna škola u reproduktivnoj ginekologiji – Maribor, Slovenija.

Oblast bavljenja:

 • Ginekologija, male ginekološke intervencije.
 • Kolposkopija, dijagnostika i tretiranje promena na grliću materice.
 • Dijagnostička i operativna histeroskopija.
 • Ultrazvuk u ginekologiji i interventni ultrazvuk.
 • Ultrazvučno ispitivanje prohodnosti jajovoda (HyCoSy).
 • Ultrazvučna dijagnostika trudnoće, otkrivanje uzroka spontanih pobačaja kao i tretiranje problema i poremećaja u ranoj trudnoći i ultrazvučno praćenje celog toka trudnoće.
 • Ginekološka endokrinologija, dijagnostika poremećaja i neregularnosti menstrualnog ciklusa, ispitivanje i utvrđivanje uzroka neplodnosti.
 • Priprema i postupak intrauterine inseminacije u spontanom ili stimulisanom ciklusu.
 • Kompletna ginekološka i endokrinološka priprema za postupak vantelesne oplodnje, kao i praćenje rasta folikula (folikulometrije) u spontanom ili stimulisanom ciklusu.
   
   
Spec ginekologije i akušerstva Đurović Dr Sonja
1978. godine završila Medicinski fakultet u Sarajevu.
1983. godine specijalizacija iz ginekologije i akušerstva u Sarajevu.
1991. godine završava školu ultra zvuka.
1999. godine završila škola kolposkopije.
2000. godine stiče diplomu o samostalnom radu iz citologije.
2004. godine završila međunarodnu Jan-Donald školu ultrazvuka.
2008. godine završila školu za COLOR-DOPLER i ultrazvučnu dijagnostiku.
Mentor u školi za kolposkopiju i patologiju cerviksa.
   
   
Radmila Sparić, prim.dr sci med ginekologije i akušerstva

Dr Radmila Sparić je završila Medicinski fakultet Univeriteta u Beogradu 1995. godine sa prosečnom ocenom 9.45.
Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva je položila 2000. godine i od tada je stalno zaposlena u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije.
Magistarsku tezu pod naslovom „Miomektomija tokom carskog reza-intraoperativne i neposredne postoperativne komplikacije“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2013. godine.
Zvanje primarijusa stekla je 2014. godine, a 2015. godine izbrana je za kliničkog asistenta na katedri ginekologije i akušerstva Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Procena kvaliteta života kod žena u reproduktivnom periodu lečenih zbog patoloških promena grlića materice“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2018. godine.
U više navrata boravila je na stručnom usavršavanju u Austriji i Nemačkoj, a autor je ili koautor preko 150 naučnih radova u oblasti ginekologije i akušerstva i pet poglavlja u međunarodnim knjigama.
   
Prim. dr Predrag Mitrović
Medicinski fakultet završio u Beogradu 1995. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio sa odličnim uspehom 2001. godine od kada radi kao specijalista u KBC Zvezdara, trenutno kao šef operativnog odeljenja. Posebna interesovanja i edukacije u oblasti endoskopske hirurgije u ginekologiji.
   
Dr Dejan ​M​ocović
Rođen 1963. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 8,96. Tokom 1992. god. primljen je na specijalizaciju iz urologije na Klinici za urologiju VMA gde je položio i specijalistički ispit sa odličnim uspehom, četiri godine kasnije. Od tada je u stalnom radnom odnosu na pomenutoj klinici. Krajem 2008. godine odbranio je magistarski rad sa temom iz onkologije tumora testisa. Uže stručno, aktivno učestvuje u lečenju onkoloških bolesnika u urologiji i dugogodišnji je sekretar Urološko-Onkološkog Konzilijuma Klinike za urologiju VMA. Takođe, bavi se i pitanjima muškog fertiliteta i steriliteta, kao aktivan član tima za asistiranu reprodukciju. Kao autor i koautor, učestvovao je u izradi više radova koji su prezentovani na domaćim i međunarodnim urološkim kongresima i skupovima.
   
Dr Ljiljana Lazarević - Kolarov, anesteziolog i reanimatolog
Medicinski fakultet završila 1974. god. u Beogradu.
Specijalizaciju i radni staž provela na VMA, a specijalistički ispit položila 1980. god. sa odličnom ocenom.
Ima više objavljenih stručnih radova.
   
Mr sc.med. dr Snežana Kuzmić Janković
Mr sc.med. dr Snežana Kuzmić Janković, internista - endokrinolog, rođena je 1958. Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1983. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1990. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Poslediplomske studije oblika magisterijuma iz endokrinologije završila je 2004. godine, a 2007. godine završila je i užu specijalizaciju iz endokrinologije. Od 2006. godine nalazi na se na poziciji načelnika II odeljenja Klinike za endokrinologiju VMA. Publikovala je više stručnih i naučnih radova i učestovala u radu brojnih domaćih i inostranih stručnih skupova. Član je endokrinološke sekcije srpskog lekarskog društva Srbije, Srpske lekarske komore.
   
Dr Tatijana Dosev, ginekolog
 
   
Prim.dr sc.med Zoran Đekić
Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1975. godine, a specijalista iz oblasti ginekologije i akušerstva postaje 1984. godine na Univerzitetu u Beogradu.  1996. godine postaje načelnik operativnog odeljenja sa operativnim blokom i sterilizacijom, u KBC "Dr Dragiša Mišović Dedinje". 1998. dobija zvanje Primarijusa, a od 2009. godine radi kao Načelnik operativnog odeljenja ginekologije sa intenzivnom i poluintenzivnom negom, u KBC "Dr Dragiša Mišović Dedinje", bolnici za ginekologiju i akušerstvo, u Beogradu.
   
Dr Jovan Rudić, spec. ginekologije i akušerstva     

 
   
Dr Dragutin Jovanović, spec. virusolog i mikrobiolog
   
   
Primarijus dr Ljubica Presetnik
Diplomirala je 1977. godine sa srednjom ocenom 9,15 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je položila i specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva 1986. godine. Zvanje primarijusa je stekla 1997. godine. Tokom karijere bila je direktor Ginekologije u Zavodu za ginekologiju i akušerstvo KBC Dr Dragiša Mišović i direktor privatne ginekološke bolnice Genesis Medical. Dr Presetnik ima dugogodišnje i bogato kliničko iskustvo, a od praktičnih veština radi ultrazvčnu dijagnostiku, kolposkopiju, citološku dijagnostiku, ginekološke operacije, bazičnu laporoskopiju i dr. Dr Presetnik je do skoro bila načelnik ginekološke službe u u Domu zdravlja Jedro.
   
Prof.dr. Zoran Anđelković, endokrinolog

Prof.dr.sc Zoran Anđelković, internista-endokrinolog, rođen je 18.10.1956.g.
Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1980. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1986. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od tada je stalno zaposlen u ovoj klinici, a od 2001. godine nalazi se na poziciji načelnika klinike.
Doktorsku tezu odbranio je u VMA 2001. godine a 2002. godine izabran je za docenta na predmetu interna medicina.
Publikovao je 72 naučna i stručna rada i autor je poglavlja u 2 monografije.
Izlagao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Predavač je na Nacionalnoj školi šečerne bolesti.
Nosialc je više naučno-istraživačkih projekata i kliničkih studija u VMA. Bio je mentor u dva magistarska i dva doktorska rada.
Član je Nacionalne komisije za suzbijanje jod deficitarnih bolesti, Endokrinološke sekcije SLD, član Predsedništva sekcije, EASD (Evropsko udruženje za izučavanje dijabetesa), ADA (Američka dijabetološka asocijacija), i član je Etičkog odbora VMA.
   
Dr med dr sci Vesna Pirec, psihijatar

Rođena u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu
1988. godine završila Medicinski fakultetu u Beogradu
1993. godine doktorirala na Univerzitetu Illinois u Čikagu u oblasti neurofarmakologije
2001. godine završila specijalizaciju iz opšte psihijatrije sa elektivnim rotacijama iz reproduktivne psihijatrije
2007. Direktor bolničko odeljenja za mentalno zdravlje žena
2010. Direktor odeljenja za mentalno zdravlje žena na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, USA
2013. Medicinski Direktor ustanove za intenzivno vanbolničko lečenje bolesti ishrane, afektivnih i anksioznih oboljenja
Bavi se mentalnim oboljenjem cena (reproduktivna psihijatrija), specifično psihijatrijskim oboljenjima tokom trudnoće, posle porođaja i tokom menopauze
Lečenju pristupa primenjujući integrativne metode, uključujući psiho edukaciju vezanu za životni balans i ishranu, psihoterapiju i farmakoterapiju
Član je nekoliko svetskih organizacija koje se bave reproduktivnom psihijatrijom
Autor i koautor velikog broja radova u domaćim i stranim časopisima
Aktivno (virtuelno) učestvuje u nastavi na tri medicinska fakulteta u Čikagu
   
Prim dr Kostić Kistina, dermatolog

Prim dr Kristina Kostić, specijalista dermatovenerologije rođena je 1972. godine u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je oktobra 1997.godine sa prosečnom ocenom 9,08.
Obavezni lekarski staž obavila u DZ "Sima Milošević", Beograd Od 1998-2003. godine - lekar na specijalizaciji dermatovenerologije u Kliniki za kožne i polne bolesti Vojnomedicinske akademije, a marta 2003. god. položila specijalistički ispit iz dermatovenerologije u VMA sa odličnim uspehom. Od 2004. godine i dalje zaposlena na mestu lekara specijaliste dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA. Godine 2014.god izabrana u zvanje Primarijusa. Godine 2008. dobitnik nagrade Udruženja dermatovenerologa Srbije za najbolji rad predstavljen na inostranom kongresu u 2008-oj godini- Kongres Evropske Akademije dermatovenerologa. Godine 2009. dobitnik zahvalnice Srpskog lekarskog društva. Član Evropske akademije za dermatovenerologiju (EADV), Udruženja dermatovenerologa Srbije (UDVS), Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Srpskog udruženja za lečenje rana, Evropskog udruženja za dermatoonkologiju (EADO), Internacionalnog društva za dermoskopiju. Dodatno usavršavanje iz oblasti dermoskopije- 2014. 2016., 2019 - Napredni internacionalni kurs dermoskopije -Dr Giuseppe Argenziano. Aktivni učesnik i predavač u Školi atopije koja je namenjena edukaciji dece sa atopijskim dermatitisom.

USLUGE: specijalistički dermatovenerološki pregled, dermoskopija pigmentnih promena kože, biopsija kože za PH analizu, lečenje akni, dijagnostika i lečenje atopijskog dermatitis, psorijaze, urtikarije, ekcema, bakterijskih, virusnih i gljivičnih oboljenja kože, alopecije.
   
Doc dr Nada Vujašinović Stupar, internista reumatolog

 

Rođena 1955 god. u Sarajevu.
Školovanje- Medicinski fakultet, magistarske studije, doktorat završila na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Zaposlena u Institutu za reumatologiju, Beograd od 1982 godine.
Od 1992 godine zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sadašnji izbor – docent interne medicine, nastavna baza reumatologija.
Ima objavljenih preko 200 stručnih i naučnih radova. Bavi se svim oblastima reumatologije (degenerativni reumatizam, zapaljenski reumatizam, sistemske bolestivezivnog tkiva, dijagnostika i lečenje osteoporoze).
   
   
Evica Arsić, laboratorijski tehničar

Rođena 1959.god. Srednju medicinsku školu smer laboratorijski tehničar završila u Kruševcu 1978. godine. Od 1980. godine stalno zaposlena na VMA na mestu lab.tehničar u laboratoriji za molekularnu patologiju-citogenetiku.
   
SESTRE
   
Sestra Tanja Radošević, rođena 1982. god, završila je Srednju medicinsku školu Zvezdara, opšti smer 2001. god. nakon čega je obavila volonterski staž u trajanju od VI meseci na maxilo-facijalnoj hirurgiji na Vojno medicinskoj akademiji, na kojoj je ostala još 1 god. da radi. Nakon toga prelazi u ordinaciju Radojčić 2003. god.
   
Sestra Stojanovic Magdalena,  rođena 1982. godine, završila je Srednju medicinsku školu u Nišu, ginekološko-akušerski smer 2001. godine. Volonterski staž obavila je na Ginekološko-akušerskoj klinici kao i u Domu zdravlja u Nišu gde je ostala da radi 1 godinu. U ordinaciji Radojčić radi od 2013. godine.
   

 

Pratite nas

Saveti

Ljubazno osoblje naše ordinacije će vam u svakom trenutku pružiti korisne i stručne savete za svaki vaš problem.

Novosti

Budite u toku sa dešavanjima u ginekološko-akušerskoj ordinaciji Radojčić i pratite našu stranicu novosti.

Pitajte nas

Tu smo za vas. Postavite nam pitanje putem kontakt forme i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku.