Osteoporoza

 •   Za ranu dijagnozu osteoporoze žena i muškaraca
 •   Za praćenje efikasnosti lečenja osteoporoze
   

OSTEODENZITOMETAR (DEXA METODA) - aparat za merenje koštane gustine

Indikacije su:

 •   65 godina i stariji
 •   Žene u menopauzi
 •   Rana menopauza, pre 48 godine
 •   Niske žene, male težine
 •   Postojanje ostoporoze u familiji
 •   Prethodni prelomi kostiju
 •   Sniženje visine
 •   Postojanje drugih bolesti (štitnjače, dijabetes paraštitne žlezde)
 •   Upotreba lekova, naročito kortikosteroida, heparina, fenobarbitona i sl.